[1]
GALET, P. 1974. La production mondiale des vins. OENO One. 8, 1 (Mar. 1974), 1–20. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.1974.8.1.2092.