Kanavouras, Antonios, Eleni Karanika, Frank A Coutelieris, Yorgos Kotseridis, and Stamatina Kallithraka. 2019. “Preliminary Study of Flavor Compounds As Oxidation Markers in Bottled White Wines of Greek Origin”. OENO One 53 (3). https://doi.org/10.20870/oeno-one.2019.53.3.2439.