Kosti, Rena, Thomas Tsiampalis, Matina Kouvari, Christina Chrysohoou, Ekavi Georgousopoulou, John Skoumas, Christos S. Pitsavos, and Demosthenes B. Panagiotakos. 2022. “Dietary Patterns and Alcoholic Beverage Preference in Relation to 10-Year Cardiovascular Disease, Hypertension, Hypercholesterolemia and Diabetes Mellitus Incidence in the ATTICA Cohort Study”. OENO One 56 (3):121-35. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2022.56.3.5457.