Zdunić, G., Budić-Leto, I., Vrhovsek, U., Tomić-Potrebuješ, I. and Maletić, E. (2012) “Ampelographic and oenological characterization of the ancient grapevine cv. Dobričić grown in the coastal region of Croatia”, OENO One, 46(4), pp. 263–273. doi: 10.20870/oeno-one.2012.46.4.1530.