Theocharis, Seraphim, Nikolaos Nikolaou, Eleftheria Zioziou, Maria Kyraleou, Stamatina Kallithraka, Yorgos Kotseridis, and Stefanos Koundouras. “Effects of Post-Veraison Irrigation on the Phenolic Composition of <i>Vitis vinifera</i> L. Cv. ‘Xinomavro’ Grapes”. OENO One 55, no. 3 (August 30, 2021): 173–189. Accessed February 4, 2023. https://oeno-one.eu/article/view/4706.