Eugenio Lira, Departament d’Enginyeria Química, Facultat d’Enologia, Universitat Rovira i Virgili, Av. Països Catalans 26, 43007, Tarragona, Spain