Baiges, Isabel, Unitat d'Enologia-CeRTA, Departament de Bioquimica i Biotecnologia, Facultat d'Enologia de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Ramôn y Cajal, 70 43005 Tarragona, Spain