Joan Rosselló, Universitat de les Illes Balears (UIB), Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, Cra. Valldemossa km 7.5, 07122 Palma de Mallorca, Spain