Guasch, Josep, Unitat d'Enologia del Centre de Referència de Tecnologia d'Aliments de la Generalitat de Catalunya, Departament de Química. Escola d'Enologia., Universitat Rovira i Virgili, Ramón y Cajal, 70, 43005 Tarragona (Spain)