Arola, Lluís, Unitat d'Enologia-Centre de Referència en Tecnologia dels Aliments (UE-CeRTA), Departament de Bioquímica i Biotecnologia, Facultat d'Enologia de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Ramón y Cajal, 70, 43005 Tarragona, Spain