Nicolas Rozès, Universitat Rovira i Virgili, Grup de Biotecnologia Microbiana dels Aliments, Departament de Bioquímica i Biotecnologia, Facultat d’Enologia, c/ Marcel·lí Domingo 1, 43007 Tarragona, Catalonia, Spain