Shu-De Li, CITIC Guoan Wine Co. Ltd, Manas 832200, China