Dzhambazova, Teodora, AgroBioInstitute, 8 ‘Dragan Tsankov’ Blvd., Sofia 1164, Bulgaria